زن ایرانی در مکتب علی (ع)

بسم الله الرحمن الرحیم


پست مشترک


در شکل‌دهی هویّت زن ایرانی، عوامل متفاوتی دخالت داشته‌اند که از جمله اینها، می‌توان به عوامل طبیعی(محیط جغرافیایی)، عوامل فرهنگی و اجتماعی، مثل احکام، عقاید و باورها، آموزه‌های دینی و آداب و رسوم قبیله‌ای اشاره کرد. کتاب‌های زیادی نیز به توضیح و شرح بسیاری از این عوامل پرداخته‌اند. در مراجعه به کتاب‌ها، اثری که اختصاصاً به بررسی نقش آموزه‌های شیعی در زنان ایرانی پرداخته باشد، یافت نشد و حتی مقاله‌ای تحت این عنوان به دست نیامد. بدین روی، برای رفع این نقیصه، در این مقاله تلاش شده است تا نقش مکتب تشیّع بر زنان ایرانی در حد مقدور و به اختصار(در حد یک مقاله) شرح داده شود.

 

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
عوامل ,ایرانی ,زنان ایرانی